Hva skjedde med Samspillavtalen?

Det foregår manipulasjon av sameiedemokratiet på Stovner etter at tre boligsameier med sine profesjonelle styreledere og advokater inngår en enterpriseavtale med Selvaag Prosjekt. Entrepriseavtalen starter en kjede med hendelser som ikke gir mening.  Plotkast er en true-crime podkast som tar utgangspunkt i virkelige hendelser og således kan være en subjektiv og dokumentarisk kilde for alt som skjedde med Samspillavtalen på Tokerudberget til skade for seksjonseiere og andre.

 

Plotkast utforsker:

 • Historien bak E-feltet, garasjehuset på Tokerudberget.
 • En enterpriseavtale med Selvaag Prosjekt, de kalte Samspillavtalen (2018), og som forskjøv
 • Samarbeidsavtalen for E-feltet (2013)
 • Styreledere i Tokerudtoppen (Alf-Erik Vollen), Tokerudlia (Christian Engelstad) og Tokerudåsen (Nadir Ali) 
 • og deres styreansvar i sameie og hva deres handlinger betyr opp mot regler for god advokatskikk?
 • Årsmøte på Rommen scene 2018 i relasjon til ​Sameigalova, men også 
 • Plan- og bygninsloven, ​Eierseksjonsloven og de enkelte sameiers vedtekter.
 • Drittpakker og andre skader på seksjonseiere og hva forretningsfører på Tokerudberget gjør for dem.
 • Hvillket ansvar har OBOS Eiendomsforvaltning og andre hjelpere som revisor og møteledere når styret opptrer illojalt?
 • Stovner historie og fortellingen om entreprenøren Olav Selvaag og annen
 • bakgrunn for bydel statistikk og levekårsvilkår, livet som det fremstår i nabolagene på Stovner.
 • Ytringsfrihet, konflikt og søksmål i skarpe konflikter,
 • samt virkelighetslitteratur kontra politisk litteratur, eller andre sjangre fra kunsten.
 • Er riktig sjanger true-crime med forbrytelser og identifiserte skurker — altså antagonister mot protagonister?
 • Perspektiv i skriving og skriveprosjekter med fokus på plot, dramaturgi i fortellinger og diktning rundt virkelighet.

Tidslinje

2024

 • Innkalling til årsmøter Tokerudåsen 22. april, Tokerudtoppen 29. april og Tokerudlia 7. mai. (Frister for innkomne forslag fra beboere er henholdsvis 19. februar, 17. mars og 15. mars). Rundskriv til Tokerudlia oppgir det er «rettslig avklart at det er nok at to av tre sameier er enige om hvilket prosjekt man vil gå for,» og antyder at søksmålvarsel mot Tokerudtoppen har stoppet og det vil bli lagt fram vedtekter for et fjerde sameie (som tidligere har falt i avstemming i Tokerudåsen og Tokerudtoppen).

2023

 • Økte felleskostnadbrøk på +35% varslet i fellesferien i Tokerudåsen sameie, uten nærmere forklaring enn at styret følger råd fra OBOS. Tokerudtoppen og Tokerudlia har varslet +5%. 
 • Innbrudd i garasjehuset og ildpåsettelse fører til full uttrykning av brannvesen og politi etter kraftig røykutvikling. Garasjehuset i betong står fortsatt.
 • Rykter før årsmøte om at advokat og styreleder Christian Engelstad frykter for gjenvalg blir bekreftet når årsmøte får presentert  mannen valgkomitéen har funnet, tidligere styreleder i Tokerudtoppen, advokat Alf-Erik Vollen.  Engelstad tar ikke kampvotering. Vollen signerte Samspillavtalen (2018) for Tokerudtoppen, og var møteleder på Rommen scene.
 • Styreleder i Tokerudåsen Nadir Ali, med mer enn ti år i styret blir gjenvalgt uten motkandidat og fetteren hans Umar Ali likeså.
 • Innkalling til årsmøter i Tokerudlia og Tokerudåsen varsler nye diskusjoner om rehabilitering, og sier ingenting (og lyver) om et aktivt prosjekt i Oslo kommune. Begge nevner aldri Samspillavtalen med navn. Punktene de sier er vurdert og samtidig avviser mangler i avtalen, og det er C)  Rive nåværende bygg og kun parkering utendørs på bakkenivå.
 • Privat søksmål mot beboer i Tokerudåsen, som inngår forliksavtale og trekker artikler i tokerudåsen.no. Styret følger opp og fjerner straks fire år med debatt og dokumentasjon på de intern Vibbo (TÅ) sidene. Nye innkallinger til ordinære årsmøter i Tokerudlia og Tokerudåsen sier ingenting om Samspillavtalen og beskriver prosjektet med halvsannheter, som i dette klimaet er hele løgner. 

2022

 • Ekstraordinært årsmøte  i Tokerudtoppen 14. desember bekrefter for tredje, eller fjerde gang at sameiet ikke vil bygge nytt garasjehus med ukjent kostnad.
 • Oslo kommune påpeker at det må søkes om ferdigsattest for garasjehuset de har godkjent og som de antar er i byggefase.
 • Konfliktsnivået i mange retninger, men opprøret i Tokerudtoppen kommer i avisa Oslo og de velger ny styreleder. Det nye styret blir enige om samtaler som tar utgangspunkt i å legge frem bindende vedtak foran årsmøter.
 • Oslo Tingrett i en midlertidig forføyning forbyr Tokerudtoppen å bruke 1. etasje, etter at styreledere i Tokerudlia og Tokerudåsen begjærte huset stengt. 
 • Advokatene Christian Engelstad og i Tokerudåsen Nadir Ali bruker for første gang ekstern advokat Tom Sørum fra Ness Lundin for å varsle søksmål og erstatningskrav mot Tokerudtoppen for å ha sagt nei i årsmøter, og de vil ha utbetalt penger slik at prosjektet kan iverksettes.

2021

 • Styreledere Nadir Ali og Christian Engelstad varsler i et desember-brev like før jul seksjonseiere om at de går fra kostnadene i Samspillavtalen, ettersom de ikke kan og vil ta ansvaret i de to sameiene alene. Samtidig skjer det ingen endringer i det godkjente prosjektet på nettsidene i Oslo kommune.
 • Tokerudtoppen varsler de krever oppløsning av det tingrettslige sameie.
 • Synlige konflikter i garasjehuset rammer bilister i Tokerudtoppen som får bøter, blir truet og utestengelse, håndgemeng, og det leder til at styreleder i Tokerudåsen, Nadir Ali blir politianmeldt. 
 • Signaler om at styreledere i Tokerudlia og Tokerudåsen tror på riving. Det skjer ikke, til tross for at Oslo kommune har gitt godkjennelse for riving og bygging av nytt garasjehus.

2020

 • Advokat Christian Engelstad trekker seg som styreleder i interim garasjestyret og begrunner det med at han ikke lenger får betalt for timer, men fortsetter likevel å møte for Tokerudlia. Valgt til ny leder er Remi Marcel Borlet, som går hjem fra møte til kona, men velger å  trekker seg neste dag. Styreleder Nadir Ali i Tokerudåsen tar rollen.
 • Selvaag Prosjekt søker om dispensasjon for lavere parkeringsnorm etter ønsker fra Tokerudlia og Tokerudåsen, men holder omfanget på garasjehuset og areal uendret. — ​​Søknad er for parkeringsnorm 1,07 – ikke, for eksempel 0,91 (lik Fossumhagen boligsameie) .
 • Selvaag Prosjekt får i oktober «kalde føtter», og de går fra Samspillavtalen (2018), og varsler erstatning.  Styreleder Christian Engelstad i Tokerudlia og Nadir Ali i Tokerudåsen tar ikke signalet og vil ikke ta risiko for hva de med andre styremedlemmer har gjort. Tokerudtoppen aksepterer umiddelbart.
 • Styret i Tokerudåsen holder ekstraordinært årsmøte for å tømme styret for stemmer kritisk til prosjektet, et styremedlem og to vararepresentanter går ut. Historisk bruk av fullmakter og mye støy før møtet.
 • Tokerudlia og Tokerudåsen leverer finansieringsbevis fra banker til Selvaag Prosjekt på millionbeløp engang i 2020?
 • Søknad sendes til Oslo kommune signert av styreleder i Tokerudåsen, Nadir Ali, på vegne av styreleder i interim garasjestyret, Christian Engelstad fra Tokerudlia. De vil i tråd med enterpriseavtale med Selvaag Prosjekt rive og bygge to-etasjes garasjehus. Prosjektet blir publisert på nettsider i Oslo kommune 03.07.20.​
 • Styreledere vil 28. juni varsle om full stenging av garasjehuset i løpet av de neste to dagene, men ignorerer faktum belyst i oppslag på blogg, som peker på at styreledere ikke representerer flertallet riktig.
 • To dager etter publisering på tokerudåsen.no kjemper styreleder Alf-Erik Vollen i Tokerudtoppen med å forklare hvorfor han har lagt fram forslag å gi fullmakter til å fastsette vedtekter i et garasjesameiet som kan overstyre sameiet. Han blir kastet etter 5 timers debatt. Neste morgen går nabovarsel fra arkitekten til Selvaag Prosjekt. Samtidig varsler styreleder Nadir Ali i Tokerudåsen om at årsmøte deres skjer 30. juni, som er siste lovlig dato å avholde et slikt møte. Votering der bekrefter resultatet i 2018.
 • ​En dag etter publiserte saker på tokerudåsen.no kommer melding om redusert prislapp på 55 millioner kroner, og samme kveld har Tokerudlia årsmøte. De vedtar å dekke en kostnadssprekk i betongrehabilitering på 5 millioner kroner, samt å akseptere fremlagte vedtekter i nytt garasjesameie og skjulte kostnader på minst 25 millioner kroner. Lån og kostnader er åpenbart dårlig belyst.​​
 • ​​​Hjort Advokatfirma leverer utredning skreddersydd for å endre Tokerudtoppens vedtak å si nei. Interimstyret velger å gå for nytt bygg og forkaste rehabilitering. Utkastet fra Hjort lekker til beboer, som  16. juni publiserer blogg på tokerudåsen.no og varsler med  lapper i postkasser at flertallet er en feilslutning.
 • ​​Garasjehuset stenger andre etasje i mars, og Selvaag iverksetter fysiske sperrer.
 • Styreledere Christian Engelstad og Alf-Erik Vollen formulerer mandat på ny juridisk utredning fra Advokatfirma Hjort når de ikke liker den første, og vil få bekreftet hvorvidt de kan påtvinge Tokerudtoppen en flertallsvurdering. Styret i interim garasjesameie velger samtidig å gå for rehabilitering. Ingen informasjon om aktivitene går til sameiere. Hva styrene vet er uklart, og trolig varierer det fra sameie til sameie?

2019

 • Selvaag gjør arbeider for styreledere og fakturerer i tråd med Samspillavtalen (2018), og alle kostnader blir belastet Driftskonto 2.
 • Garasjestyret, omdøpt til interim garasjestyret, bruker penger på nye tekniske rapporter for å overbevise Tokerudtoppen om behovet for å investere i nytt garasjehus.​​​
 • Tokerudtoppen avviser i ekstraordinære årsmøter igjen et forslag 13. februar om å bygge nytt til 74 millioner kroner, samt å bruke Selvaag som totalleverandør. Men styret kan gå inn og delta i garasjesameie (uten vedtekter), hva som historisk er kalt E-felt komitéen. Tokerudtoppen stemmer med Tokerudlia for å utbetale honorar for deltakelse, og initierer et brudd med Samarbeidsavtalen (2013).   

2017-18

 • Etter signert avtale avholder styreledere hele tre ordinære årsmøter, og ett ekstraordinært i Tokerudtoppen, før Samspillavtalen blir synlig som bilag i en innkalling til ett felles ekstraordinært årsmøte på Rommen scene. Nytt bygg (og avtale) falt i avstemming, men blir protokollført som vedtatt i to årsmøter for Tokerudlia og Tokerudåsen.
 • Oslo kommune åpner for å søke dispensasjon i parkering på bakkeplan, men blir ignorert etter forhåndskonferanse.
 • BREV Oslo kommune oppsummerer 08.05.18
 • Styreledere signerte med administrende direktør i Selvaag Prosjekt, Ivar Solvang, en entrepriseavtale uten anbud eller åpne prosesser og forpliktet sameier til en av fem løsninger, der minst en  sannsynlig løsning er utelukket.
 • Ny styreleder i Tokerudlia, Christian Engelstad, og Tokerudåsen, Nadir Ali, kommer ganske umiddelbart i samtale med styreleder i Tokerudtoppen, Alf-Erik Vollen. Alle er jurister, to av dem profesjonelle styreledere med spesialisering i eiendom.

1971-72

 • Selvaag bygger oppover, Tokerudlia og Tokerudåsen, og til slutt Tokerudtoppen.  Selvaag får godkjent i Oslo kommune å samle parkeringsnorm i ett bygg de tre sameiene eier tilsammen, som står på festetomt til Tokerudåsen boligsameie.