• Innkalling til årsmøter Tokerudåsen 22. april, Tokerudtoppen 29. april og Tokerudlia 7. mai. (Frister for innkomne forslag fra beboere er henholdsvis 19. februar, 17. mars og 15. mars). Rundskriv til Tokerudlia oppgir det er «rettslig avklart at det er nok at to av tre sameier er enige om hvilket prosjekt man vil gå for,» og antyder at søksmålvarsel mot Tokerudtoppen har stoppet og det vil bli lagt fram vedtekter for et fjerde sameie (som tidligere har falt i avstemming i Tokerudåsen og Tokerudtoppen).