• Ekstraordinært årsmøte  i Tokerudtoppen 14. desember bekrefter for tredje gang at sameiet ikke vil bygge nytt garasjehus med ukjent kostnad.

  • Oslo kommune påpeker at det må søkes om ferdigsattest for garasjehuset de har godkjent og som de antar er i byggefase.

  • Konfliktsnivået i mange retninger, men opprøret i Tokerudtoppen kommer i avisa Oslo og de velger ny styreleder. Det nye styret blir enige om samtaler som tar utgangspunkt i å legge frem bindende vedtak foran årsmøter.

  • Oslo Tingrett i en midlertidig forføyning forbyr Tokerudtoppen å bruke 1. etasje, etter at styreledere i Tokerudlia og Tokerudåsen begjærte huset stengt.

  • Advokatene Christian Engelstad og i Tokerudåsen Nadir Ali bruker for første gang ekstern advokat Tom Sørum fra Ness Lundin for å varsle søksmål og erstatningskrav mot Tokerudtoppen for å ha sagt nei i årsmøter, og de vil ha utbetalt penger slik at prosjektet kan iverksettes.