• Advokat Christian Engelstad trekker seg som styreleder i interim garasjestyret og begrunner det med at han ikke lenger får betalt for timer, men fortsetter likevel å møte for Tokerudlia. Valgt til ny leder er Remi Marcel Borlet, som går hjem fra møte til kona, men velger å  trekker seg neste dag. Styreleder Nadir Ali i Tokerudåsen tar rollen.

 • Selvaag Prosjekt søker om dispensasjon for lavere parkeringsnorm etter ønsker fra Tokerudlia og Tokerudåsen, men holder omfanget på garasjehuset og areal uendret. — ​​Søknad er for parkeringsnorm 1,07 – ikke, for eksempel 0,91 (lik Fossumhagen boligsameie) .

 • Selvaag Prosjekt får i oktober «kalde føtter», går fra Samspillavtalen (2018), og varsler erstatning.  Styreleder Christian Engelstad i Tokerudlia og Nadir Ali i Tokerudåsen tar ikke signalet og vil ikke ta risiko for hva de med annet styremedlem har gjort, mens Tokerudtoppen aksepterer umiddelbart.

 • Styret i Tokerudåsen holder ekstraordinært årsmøte for å tømme styret for stemmer kritisk til prosjektet, et styremedlem og to vararepresentanter går ut. Historisk bruk av fullmakter og mye støy før møtet.

 • Tokerudlia og Tokerudåsen leverer finansieringsbevis fra banker til Selvaag Prosjekt på millionbeløp engang i 2020?

 • Søknad sendes til Oslo kommune signert av styreleder i Tokerudåsen, Nadir Ali, på vegne av styreleder i interim garasjestyret, Christian Engelstad, samt Tokerudlia. De vil i tråd med enterpriseavtale med Selvaag Prosjekt rive og bygge to-etasjes garasjehus. Prosjektet blir publisert på nettsider i Oslo kommune 03.07.20.​

 • Styreledere vil 28. juni varsle om full stenging av garasjehuset i løpet av de neste to dagene, men ignorerer faktum belyst i oppslag på blogg, som peker på at styreledere ikke representerer flertallet riktig.

 • To dager etter publisering på tokerudåsen.no kjemper styreleder Alf-Erik Vollen i Tokerudtoppen med å forklare hvorfor han har lagt fram forslag å gi fullmakter til å fastsette vedtekter i et garasjesameiet som kan overstyre sameiet. Han blir kastet etter 5 timers debatt. Neste morgen går nabovarsel fra arkitekten til Selvaag Prosjekt. Samtidig varsler styreleder Nadir Ali i Tokerudåsen om at årsmøte deres skjer 30. juni, som er siste lovlig dato å avholde et slikt møte. Votering bekrefter resultatet i 2018

 • En dag etter publiserte saker på tokerudåsen.no kommer melding om redusert prislapp på 55 millioner kroner, og samme kveld har Tokerudlia årsmøte. De vedtar å dekke en kostnadssprekk i betongrehabilitering på 5 millioner kroner, samt å akseptere fremlagte vedtekter i nytt garasjesameie og skjulte kostnader på minst 25 millioner kroner. Lån og kostnader er åpenbart dårlig belyst.

 • Hjort Advokatfirma leverer utredning skreddersydd for å endre Tokerudtoppens vedtak å si nei. Interimstyret velger å gå for nytt bygg og forkaste rehabilitering. Utkastet fra Hjort lekker til beboer, som  16. juni publiserer blogg på tokerudåsen.no og varsler med  lapper i postkasser at flertallet er en feilslutning.

 • Garasjehuset stenger andre etasje i mars, og Selvaag iverksetter fysiske sperrer.

 • Styreledere Christian Engelstad og Alf-Erik Vollen formulerer mandat på ny juridisk utredning fra Advokatfirma Hjort når de ikke liker den første, og vil få bekreftet hvorvidt de kan påtvinge Tokerudtoppen en flertallsvurdering. Styret i interim garasjesameie velger samtidig å gå for rehabilitering. Ingen informasjon om aktivitene går til sameiere. Hva styrene vet er uklart, og trolig varierer det fra sameie til sameie?