• Selvaag gjør arbeider for styreledere og fakturerer i tråd med Samspillavtalen (2018), og alle kostnader blir belastet Driftskonto 2.

  • Garasjestyret, omdøpt til interim garasjestyret, bruker penger på nye tekniske rapporter for å overbevise Tokerudtoppen om behovet for å investere i nytt garasjehus.​​​ Feilslutningen de gjør er å stille seg utenfor og ovenfor boligselskapenes styrer når faktum er motsatt.

  • Tokerudtoppen avviser i ekstraordinære årsmøter igjen et forslag 13. februar om å bygge nytt til 74 millioner kroner, samt å bruke Selvaag som totalleverandør. Men styret kan gå inn og delta i garasjesameie (uten vedtekter), hva som historisk er kalt E-felt komitéen. Tokerudtoppen stemmer med Tokerudlia for å utbetale honorar for deltakelse, og initierer et brudd med Samarbeidsavtalen (2013).