2017-18

  • Styreledere signerte med administrende direktør i Selvaag Prosjekt, Ivar Solvang, en entrepriseavtale uten anbud eller åpne prosesser og forpliktet sameier til en av fem løsninger, der minst en  sannsynlig løsning er utelukket. 

  • Ny styreleder i Tokerudlia, Christian Engelstad, og Tokerudåsen, Nadir Ali, kommer ganske umiddelbart i samtale med styreleder i Tokerudtoppen, Alf-Erik Vollen. Alle er jurister, to av dem profesjonelle styreledere med spesialisering i eiendom.