1971-72

  • Selvaag bygger oppover, Tokerudlia og Tokerudåsen, og til slutt Tokerudtoppen.  Selvaag får godkjent i Oslo kommune å samle parkeringsnorm i ett bygg de tre sameiene eier tilsammen, som står på festetomt til Tokerudåsen boligsameie.