Hvordan finne fiksjon i fortellinger fra virkeligheten?

Plotkast analyserer plots fra virkeligheten for å finne ut hva som skjedde, og bruke erfaringene til å skrive fiksjon og dramatikk. For å komme til en erkjennelse det er mulig å utvikle videre.

Mission

Publisering må ha drivkraft, budskap og vilje. Og det har også Plotkast.

1

Finn sannheten, og gå dit den tar deg.

2

Finn fortellingene, og beskriv best og presist hendelsene som de fremstår.

3

Gi stemme til de svakeste, og ALLTID beskytte kilder.